V75
Inlämnat: 2019-10-12, 08:54
Åby
Lördag 2019-10-12
Start: 16:20
Kostnad: 450,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 6, 8, 11, 13, 15 (7, 1)
2: 1, 2, 5 (7, 9)
3: 1, 2, 9, 10 (4, 8)
4: 6 Mellby Granat (10, 4)
5: 10 Mellby Free (9, 5)
6: 1, 2, 4 (7, 9)
7: 2, 3, 7, 9, 11 (12, 8)

5x3x4x1x1x3x5 = 900 rader.
900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.
Totalt: 450,00 kr.
Rättningskod: WDZ MDX WBH