V75
Inlämnat: 2019-10-18, 20:41
Romme
Lördag 2019-10-19
Start: 16:20
Kostnad: 450,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 6 Macelleria (5, 1)
2: 6, 8, 9, 13, 15 (3, 11)
3: 4 Milligan’s School (1, 6)
4: 3 Bokli Rapp N.O. (4, 9)
5: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12 (4, 7)
6: 1, 3, 6, 11 (2, 9)
7: 4, 5, 7, 9, 10 (3, 11)

1x5x1x1x9x4x5 = 900 rader.
900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.
Totalt: 450,00 kr.
Rättningskod: XJS CTJ KND