V75
Inlämnat: 2019-10-26, 15:17
Jägersro
Lördag 2019-10-26
Start: 16:20
Kostnad: 450,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 10 Vincent As (7, 11)
2: 9 Bankrobber (6, 1)
3: 2 Giant Shadow (3, 1)
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (2, 12)
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (9, 7)
6: 5, 6, 8 (4, 9)
7: 4, 10 (5, 9)

1x1x1x15x10x3x2 = 900 rader.
900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.
Totalt: 450,00 kr.
Rättningskod: PLX JTV GPF