V75
Inlämnat: 2019-11-09, 07:44
Eskilstuna
Lördag 2019-11-09
Start: 16:20
Kostnad: 450,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 5, 6, 7 (2, 9)
2: 1, 6, 7, 8 (2, 10)
3: 5 Milligan’s School (2, 8)
4: 3, 5, 6, 7, 11 (10, 2)
5: 2, 5, 6, 7, 8 (4, 12)
6: 8 Whipped Eggs (15, 9)
7: 3, 5, 9 (2, 10)

3x4x1x5x5x1x3 = 900 rader.
900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.
Totalt: 450,00 kr.
Rättningskod: QFP PDS JJZ