V75
Inlämnat: 2019-11-16, 12:16
Bjerke
Lördag 2019-11-16
Start: 16:20
Kostnad: 450,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1, 3, 5, 6, 7, 12 (10, 11)
2: 2 Iggy B.R. (3, 10)
3: 1, 7 (5, 9)
4: 2, 4, 5, 6, 11 (1, 8)
5: 1, 2, 4, 5, 9 (11, 6)
6: 1, 2, 4 (5, 3)
7: 1 Red Bar (9, 11)

6x1x2x5x5x3x1 = 900 rader.
900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.
Totalt: 450,00 kr.
Rättningskod: TDT QTJ MHC