V75
Inlämnat: 2019-11-23, 14:32
Jägersro
Lördag 2019-11-23
Start: 16:20
Kostnad: 480,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 9 Campo Bahia (2, 1)
2: 1, 3, 10, 11, 12 (9, 6)
3: 6, 7, 8, 10 (4, 5)
4: 1, 2, 4, 5 (10, 9)
5: 2, 6, 11 (1, 4)
6: 1, 5, 6, 10 (2, 11)
7: 8 Esprit Sisu (3, 5)

1x5x4x4x3x4x1 = 960 rader.
960 x 1 x 0,50 kr = 480,00 kr.
Totalt: 480,00 kr.
Rättningskod: WDW QTB RPR