V75
Inlämnat: 2019-12-07, 09:35
Åby
Lördag 2019-12-07
Start: 16:20
Kostnad: 450,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1, 3, 6 (10, 8)
2: 1, 2, 3, 4, 5 (6, 9)
3: 1, 3, 5, 10, 11 (7, 6)
4: 1 Pine Muscle (11, 3)
5: 4 Stonewashd Diamant (12, 1)
6: 1, 5, 7, 8 (10, 2)
7: 3, 8, 9 (2, 1)

3x5x5x1x1x4x3 = 900 rader.
900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.
Totalt: 450,00 kr.
Rättningskod: ZVC GDF PNW