V75
Inlämnat: 2019-12-21, 13:16
Halmstad
Lördag 2019-12-21
Start: 16:20
Kostnad: 450,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 3, 6, 7, 9 (5, 1)
2: 13 Mahma Lane (10, 3)
3: 3 Jairo (6, 2)
4: 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 14 (15, 5)
5: 5 Walther på G. (1, 11)
6: 2, 8, 11, 14, 15 (4, 1)
7: 2, 4, 6, 9, 11 (3, 1)

4x1x1x9x1x5x5 = 900 rader.
900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.
Totalt: 450,00 kr.
Rättningskod: SRM DTC SHQ