V75
Inlämnat: 2020-01-18, 14:11
Kalmar
Lördag 2020-01-18
Start: 16:20
Kostnad: 450,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 4, 5, 6 (9, 8)
2: 12 Global Venture (7, 10)
3: 2, 3, 5, 6 (12, 9)
4: 3, 5, 7, 9, 14 (10, 11)
5: 3 Secret Mission (1, 11)
6: 1, 2, 10 (6, 9)
7: 2, 3, 4, 5, 8 (1, 9)

3x1x4x5x1x3x5 = 900 rader.
900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.
Totalt: 450,00 kr.
Rättningskod: GLB NTD LWF