• V75 Inlämnat: 2020-01-25, 14:42 Eskilstuna Lördag 2020-01-25 Start: 16:20 Kostnad: 480,00 kr Vadet gäller startnummer
  • Avd 1: 3 Sign Me Up Too (6, 11)
  • Avd 2: 1, 3, 7, 13 (11, 12)
  • Avd 3: 10 Disco Volante (2, 1)
  • Avd 4: 1, 3, 5, 6, 11 (4, 8)
  • Avd 5: 2, 3, 4, 5, 7, 10 (6, 8)
  • Avd 6: 2 Ingo (3, 7)
  • Avd 7: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (10, 2)
  • 1x4x1x5x6x1x8 = 960 rader.
  • 960 x 1 x 0,50 kr = 480,00 kr. Totalt: 480,00 kr.
  • Rättningskod: HKB NTV CCS