V75
Inlämnat: 2020-02-01, 09:57
Åby
Lördag 2020-02-01
Start: 16:20
Kostnad: 450,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 6, 7, 9, 10, 15 (4, 11)
2: 1, 2, 5, 11, 12 (7, 13)
3: 5, 8, 9, 14 (1, 13)
4: 12 Bellfaks (5, 8)
5: 3, 7, 14 (8, 15)
6: 3, 4, 7 (5, 14)
7: 10 Green Mamba (14, 5)

5x5x4x1x3x3x1 = 900 rader.
900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.
Totalt: 450,00 kr.
Rättningskod: GFR CDD JBS