V75
Inlämnat: 2020-02-08, 14:53
Solvalla
Lördag 2020-02-08
Start: 16:20
Kostnad: 450,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 2 Hevin Boko (5, 4)
2: 1, 5, 6, 8, 11 (7, 3)
3: 4 Elian Web (5, 9)
4: 2, 6, 7, 10, 12, 14 (5, 15)
5: 4, 6, 7, 11, 12 (9, 8)
6: 1, 3, 4, 5, 8, 11 (10, 7)
7: 2 Bo C. (10, 5)

1x5x1x6x5x6x1 = 900 rader.
900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.
Totalt: 450,00 kr.
Rättningskod: BMZ DHW DCF