V75
Inlämnat: 2020-02-15, 14:44
Mantorp
Lördag 2020-02-15
Start: 16:20
Kostnad: 450,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 (4, 8)
2: 10 Ready to Roll (8, 2)
3: 1, 2, 3, 4, 6, 8 (5, 10)
4: 6, 7, 15 (14, 4)
5: 1, 2, 3, 4, 11 (12, 6)
6: 7 Religious (3, 6)
7: 2 Reverend Wine (7, 4)

10x1x6x3x5x1x1 = 900 rader.
900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.
Totalt: 450,00 kr.
Rättningskod: FKT MHZ VPR