V75
Inlämnat: 2020-03-07, 14:10
Färjestad
Lördag 2020-03-07
Start: 16:20
Kostnad: 448,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 4, 5, 8, 10 (11, 3)
2: 8 Green Mamba (1, 12)
3: 2 Sir Ratzeputz (5, 1)
4: 1 Osen Prinsessa (6, 11)
5: 1, 3, 4, 8, 9, 10, 12 (6, 5)
6: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 (2, 12)
7: 5, 7, 9, 10 (4, 1)

4x1x1x1x7x8x4 = 896 rader.
896 x 1 x 0,50 kr = 448,00 kr.
Totalt: 448,00 kr.
Rättningskod: LLS SHG SWW