V75
Inlämnat: 2020-03-14, 15:06
Halmstad
Lördag 2020-03-14
Start: 16:20
Kostnad: 450,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 3, 5, 7, 11, 14 (2, 6)
2: 4 Springbank (10, 1)
3: 2, 3, 4, 7, 8 (5, 6)
4: 5, 6, 7, 9, 10, 14 (12, 13)
5: 5 Four Guys Dream (4, 9)
6: 3 Grainfield Aiden (1, 2)
7: 1, 2, 3, 4, 8, 9 (6, 11)

5x1x5x6x1x1x6 = 900 rader.
900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.
Totalt: 450,00 kr.
Rättningskod: MGX ZHS RPL