V75
Inlämnat: 2020-04-25, 09:18
Åby
Lördag 2020-04-25
Start: 16:20
Kostnad: 450,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 3, 5 (6, 8)
2: 7, 10 (5, 2)
3: 6, 12, 13, 14, 15 (4, 8)
4: 9, 10, 13 (8, 1)
5: 5 M.S.Triple J. (6, 8)
6: 4, 5, 10 (2, 8)
7: 1, 2, 3, 4, 5 (10, 7)

2x2x5x3x1x3x5 = 900 rader.
900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.
Totalt: 450,00 kr.
Rättningskod: BPD HQW BBR