V75
Inlämnat: 2020-05-02, 14:55
Örebro
Lördag 2020-05-02
Start: 16:20
Kostnad: 450,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 3, 4, 5, 6, 9, 11 (7, 2)
2: 1, 2, 3, 4, 6 (7, 10)
3: 2 Tae Kwon Deo (10, 1)
4: 3 Unique Juni (5, 7)
5: 10 Strong Heartbeat (7, 1)
6: 2, 3, 7, 8, 9 (5, 1)
7: 1, 3, 4, 7, 10, 12 (13, 6)

6x5x1x1x1x5x6 = 900 rader.
900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.
Totalt: 450,00 kr.
Rättningskod: MZM VHK CPG