V75
Inlämnat: 2020-05-09, 14:31
Åby
Lördag 2020-05-09
Start: 16:20
Kostnad: 450,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 2 Fleet Admiral (1, 10)
2: 3 Sugarcraft (2, 4)
3: 6 Ganga Bae (3, 1)
4: 2, 4, 6, 8, 9 (10, 7)
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (12, 11)
6: 1, 2, 5 (10, 8)
7: 1, 2, 4, 5, 6, 11 (3, 7)

1x1x1x5x10x3x6 = 900 rader.
900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.
Totalt: 450,00 kr.
Rättningskod: GQL THX LCT