V75
Inlämnat: 2020-05-23, 09:46
Gävle
Lördag 2020-05-23
Start: 16:20
Kostnad: 450,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 6, 7 (11, 8)
2: 1, 3, 8, 11, 12 (13, 4)
3: 1, 3, 4, 5, 11 (2, 6)
4: 2, 4, 9 (10, 12)
5: 6, 7 (2, 11)
6: 1, 2, 4 (3, 5)
7: 5 Expensive (2, 10)

2x5x5x3x2x3x1 = 900 rader.
900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.
Totalt: 450,00 kr.
Rättningskod: JNF PQD QNX

/hultas