V75
Inlämnat: 2020-05-30, 07:38
Solvalla
Lördag 2020-05-30
Start: 16:20
Kostnad: 450,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 4 Double Exposure (6, 7)
2: 8 Don Fanucci Zet (1, 6)
3: 6 Very Kronos (11, 3)
4: 6, 8, 10, 13, 14 (15, 5)
5: 2, 5, 6, 10, 12 (1, 11)
6: 1, 2, 6, 7, 8, 12 (3, 4)
7: 2, 7, 10, 12, 13, 15 (4, 3)

1x1x1x5x5x6x6 = 900 rader.
900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.
Totalt: 450,00 kr.
Rättningskod: JNG QQN XVB