V75
Inlämnat: 2020-06-06, 12:09
Östersund
Lördag 2020-06-06
Start: 16:20
Kostnad: 420,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 6 Armagnac (3, 1)
2: 1 Spang Viktor (3, 12)
3: 1, 2, 3, 8, 9 (4, 7)
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (9, 14)
5: 1, 2, 5, 9 (3, 7)
6: 2, 7, 9 (4, 6)
7: 8 Double Exposure (1, 7)

1x1x5x14x4x3x1 = 840 rader.
840 x 1 x 0,50 kr = 420,00 kr.
Totalt: 420,00 kr.
Rättningskod: HRP HHF ZQG

DAGENS DUBBEL
Inlämnat: 2020-06-06, 12:11
Östersund
Lördag 2020-06-06
Start: 18:20
Kostnad: 30,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 7 From the Mine
2: 8 Double Exposure

1 x 30,00 kr = 30,00 kr.
Totalt: 30,00 kr.
Rättningskod: HRW GHK XQB