V75
Inlämnat: 2020-06-21, 14:27
Kalmar
Söndag 2020-06-21
Start: 16:20
Kostnad: 450,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1, 2, 5, 7, 8 (12, 11)
2: 5, 6 (2, 4)
3: 4 Double Exposure (3, 5)
4: 3, 8, 13, 14, 15 (7, 2)
5: 1, 12 (10, 5)
6: 3, 4, 9 (12, 6)
7: 4, 7, 9 (10, 3)

5x2x1x5x2x3x3 = 900 rader.
900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.
Totalt: 450,00 kr.
Rättningskod: LQS DTB TCV