V75
Inlämnat: 2020-07-17, 14:55
Axevalla
Lördag 2020-07-18
Start: 16:20
Kostnad: 450,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1, 3, 10 (11, 2)
2: 1, 7, 11, 12, 15 (3, 4)
3: 1, 7 (9, 8)
4: 11, 14 (9, 10)
5: 6 Zidane Grif (7, 10)
6: 1, 2, 12 (4, 10)
7: 1, 2, 3, 7, 11 (4, 10)

3x5x2x2x1x3x5 = 900 rader.
900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.
Totalt: 450,00 kr.
Rättningskod: FZZ RTH CCS