V75
Inlämnat: 2020-07-25, 14:30
Bollnäs
Lördag 2020-07-25
Start: 16:20
Kostnad: 450,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1, 3, 6, 7, 11 (8, 9)
2: 1, 2, 6, 8, 9 (3, 5)
3: 2 Dreammoko (1, 9)
4: 2, 8 (15, 1)
5: 4, 5, 7 (2, 3)
6: 1, 10, 11, 12, 13, 14 (3, 4)
7: 1 Chapuy (10, 2)

5x5x1x2x3x6x1 = 900 rader.
900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.
Totalt: 450,00 kr.
Rättningskod: GQV ZTT GCN