V75
Inlämnat: 2020-08-01, 15:01
Rättvik
Lördag 2020-08-01
Start: 16:20
Kostnad: 450,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1, 3, 8 (4, 6)
2: 5 Jackson Avery (9, 3)
3: 1, 7 (4, 5)
4: 7 Våler Nikolai (6, 8)
5: 2, 4, 9, 10, 11 (12, 1)
6: 3, 5, 6, 7, 9, 10 (2, 4)
7: 1, 4, 6, 11, 14 (3, 12)

3x1x2x1x5x6x5 = 900 rader.
900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.
Totalt: 450,00 kr.
Rättningskod: NGK DHF KCN