V75
Inlämnat: 2020-08-08, 13:00
Åby
Lördag 2020-08-08
Start: 16:20
Kostnad: 450,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 4 Unoicsdue Gnafa’ (1, 12)
2: 1, 4, 6, 7, 11 (2, 9)
3: 4, 5, 6, 7, 9 (8, 1)
4: 9 Anthara Bi (4, 14)
5: 1, 6, 10 (2, 4)
6: 1, 2, 3, 5, 8, 9 (7, 12)
7: 2, 6 (8, 3)

1x5x5x1x3x6x2 = 900 rader.
900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.
Totalt: 450,00 kr.
Rättningskod: XLC KHZ HHJ