Provar med en tippning från Tynderö!

V75
Inlämnat: 2020-08-14, 19:27
Romme
Lördag 2020-08-15
Start: 16:20
Kostnad: 450,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1, 2, 6, 9, 10 (5, 4)
2: 1, 2, 4, 7, 10 (5, 6)
3: 2, 3, 4 (1, 9)
4: 9, 10 (7, 2)
5: 1, 3, 9 (4, 2)
6: 10 Hell Bent for Am (2, 1)
7: 3, 11 (5, 4)

5x5x3x2x3x1x2 = 900 rader.
900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.
Totalt: 450,00 kr.
Rättningskod: WGG BHR QXB