V75
Inlämnat: 2020-08-22, 16:04
Solänget
Lördag 2020-08-22
Start: 16:20
Kostnad: 450,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 14 Lipstick Tooma (6, 11)
2: 1, 3, 4, 10, 12 (8, 7)
3: 1, 2, 3, 4, 5, 10 (7, 6)
4: 4, 6, 9, 11, 12 (5, 13)
5: 2 Zap di Girifalco (3, 4)
6: 1, 4, 5, 6, 10, 11 (12, 7)
7: 3 Diamanten (5, 4)

1x5x6x5x1x6x1 = 900 rader.
900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.
Totalt: 450,00 kr.
Rättningskod: RMD KTL XZJ