V75
Inlämnat: 2020-08-29, 14:42
Bergsåker
Lördag 2020-08-29
Start: 16:20
Kostnad: 450,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 4 Coogan (3, 1)
2: 1, 2, 3, 4, 10 (9, 11)
3: 2, 6, 9 (11, 12)
4: 2 Lipstick Tooma (7, 9)
5: 3, 5, 7, 8 (1, 6)
6: 2, 7, 10 (4, 8)
7: 1, 3, 7, 8, 10 (5, 6)

1x5x3x1x4x3x5 = 900 rader.
900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.
Totalt: 450,00 kr.
Rättningskod: RKJ DTV PCW