V75
Inlämnat: 2020-09-11, 14:40
Hagmyren
Lördag 2020-09-12
Start: 16:20
Kostnad: 450,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 2, 5 (12, 6)
2: 1, 4, 5, 7, 10, 14 (8, 2)
3: 3, 4, 7 (1, 5)
4: 4 Spikfaks (6, 11)
5: 1, 2, 4, 6, 12 (7, 5)
6: 6 Missle Hill (3, 2)
7: 4, 5, 6, 7, 12 (10, 3)

2x6x3x1x5x1x5 = 900 rader.
900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.
Totalt: 450,00 kr.
Rättningskod: ZKG PHQ DPP