V75
Inlämnat: 2020-09-19, 14:48
Färjestad
Lördag 2020-09-19
Start: 16:20
Kostnad: 450,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1, 2, 3, 6, 8, 15 (14, 11)
2: 1, 2, 4, 9, 11 (3, 12)
3: 4 Odd Herakles (3, 2)
4: 1, 5, 6, 7, 8, 12 (10, 2)
5: 5 Who’s Who (1, 9)
6: 1, 4, 5, 7, 9 (3, 8)
7: 2 Farlander Am (11, 3)

6x5x1x6x1x5x1 = 900 rader.
900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.
Totalt: 450,00 kr.
Rättningskod: PCH XTK KPX