V75
Inlämnat: 2020-09-26, 12:13
Solvalla
Lördag 2020-09-26
Start: 16:20
Kostnad: 480,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1, 2, 3, 4, 9 (5, 10)
2: 5, 6 (8, 4)
3: 7 Lipstick Tooma (14, 11)
4: 4 Barbro Kronos (3, 2)
5: 1, 2, 3, 4, 5, 11 (12, 6)
6: 1, 2, 3, 5 (9, 10)
7: 1, 2, 3, 5 (9, 6)

5x2x1x1x6x4x4 = 960 rader.
960 x 1 x 0,50 kr = 480,00 kr.
Totalt: 480,00 kr.
Rättningskod: NFD STT FQG