V75
Inlämnat: 2020-10-03, 15:30
Skellefteå
Lördag 2020-10-03
Start: 16:20
Kostnad: 480,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1, 3, 5, 8, 9, 12 (4, 6)
2: 7 Zodiac Kronos (1, 10)
3: 1, 2, 4, 5, 6 (7, 11)
4: 1, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 14 (2, 5)
5: 6 Seismic Wave (2, 11)
6: 1, 2, 6, 13 (12, 5)
7: 11 Cab Lane (1, 6)

6x1x5x8x1x4x1 = 960 rader.
960 x 1 x 0,50 kr = 480,00 kr.
Totalt: 480,00 kr.
Rättningskod: QFZ DHG JPZ