V75
Inlämnat: 2020-10-09, 18:01
Åby
Lördag 2020-10-10
Start: 16:20
Kostnad: 450,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 4 Conrads Rödluva (8, 2)
2: 1, 6, 8, 9, 10, 11 (4, 12)
3: 1, 2, 4, 5, 7 (10, 3)
4: 2, 3, 8, 10, 11 (4, 6)
5: 3, 5, 11 (12, 4)
6: 11 Indra’s Secret (15, 8)
7: 4, 5 (11, 1)

1x6x5x5x3x1x2 = 900 rader.
900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.
Totalt: 450,00 kr.
Rättningskod: NKT KHX KJS