V75
Inlämnat: 2020-10-17, 15:32
Gävle
Lördag 2020-10-17
Start: 16:20
Kostnad: 450,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 3, 4, 6, 9, 11, 12 (8, 5)
2: 5, 6, 11, 14, 15 (3, 12)
3: 3 Nairajah (8, 4)
4: 5, 10, 15 (4, 8)
5: 1, 2, 6, 7, 11 (9, 10)
6: 1, 3 (7, 6)
7: 5 Vagabond Bi (3, 1)

6x5x1x3x5x2x1 = 900 rader.
900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.
Totalt: 450,00 kr.
Rättningskod: RFS DTL FCT