V75
Inlämnat: 2020-11-06, 17:43
Eskilstuna
Lördag 2020-11-07
Start: 16:20
Kostnad: 450,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 7 Dwayne Zet (11, 2)
2: 2, 4, 5, 7, 8 (3, 6)
3: 2, 7 (10, 3)
4: 2, 3, 4, 8, 9, 14 (10, 12)
5: 1, 2, 6 (3, 9)
6: 2, 3, 5, 6, 8 (4, 1)
7: 1 Zarenne Fas (6, 10)

1x5x2x6x3x5x1 = 900 rader.
900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.
Totalt: 450,00 kr.
Rättningskod: PFV XHM SSC