V75
Inlämnat: 2020-11-14, 15:07
Romme
Lördag 2020-11-14
Start: 16:20
Kostnad: 450,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 3, 5, 6, 8, 10 (11, 1)
2: 7, 11 (1, 3)
3: 4 Very Kronos (5, 1)
4: 1, 5, 7 (6, 4)
5: 1, 2, 3, 4, 5, 7 (10, 6)
6: 1, 2, 3, 5, 6 (12, 8)
7: 5 Van Gogh Z.S. (1, 2)

5x2x1x3x6x5x1 = 900 rader.
900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.
Totalt: 450,00 kr.
Rättningskod: NJV XHS TPL