V75
Inlämnat: 2020-11-28, 14:55
Solvalla
Lördag 2020-11-28
Start: 16:20
Kostnad: 462,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 2, 3, 4, 9 (6, 5)
2: 1 Global Agreement (8, 11)
3: 3, 4, 7 (8, 1)
4: 4 Chicharita (11, 6)
5: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10 (11, 6)
6: 4 Cyber Lane (9, 5)
7: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2, 9)

4x1x3x1x7x1x11 = 924 rader.
924 x 1 x 0,50 kr = 462,00 kr.
Totalt: 462,00 kr.
Rättningskod: PMN ZTT PCK