V75
Inlämnat: 2020-12-04, 19:12
Åby
Lördag 2020-12-05
Start: 16:20
Kostnad: 450,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 3, 4, 6, 7, 9, 10 (2, 1)
2: 4, 5, 6, 7, 9 (14, 1)
3: 3, 5, 6, 9, 10 (7, 1)
4: 3 Behind Bars (11, 7)
5: 10 Very Kronos (1, 11)
6: 1, 7, 12 (9, 2)
7: 2, 4 (5, 11)

6x5x5x1x1x3x2 = 900 rader.
900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.
Totalt: 450,00 kr.
Rättningskod: WWK CHG RLM