V75
Inlämnat: 2020-12-12, 13:46
Bergsåker
Lördag 2020-12-12
Start: 16:20
Kostnad: 450,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1, 2, 12 (6, 10)
2: 14, 15 (13, 3)
3: 3, 10, 11, 13, 14 (8, 12)
4: 1 Trumpie (5, 8)
5: 1, 2, 3, 5, 9, 11 (6, 12)
6: 6 Antonio Trot (2, 8)
7: 1, 2, 4, 5, 7 (9, 6)

3x2x5x1x6x1x5 = 900 rader.
900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.
Totalt: 450,00 kr.
Rättningskod: ZZF MHW QKM