V75
Inlämnat: 2020-12-19, 13:46
Halmstad
Lördag 2020-12-19
Start: 16:20
Kostnad: 450,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 (7, 11)
2: 1, 2, 3, 4, 12 (5, 9)
3: 3 Pastore Bob (6, 9)
4: 5 Nouba Mom (11, 7)
5: 1, 5, 9, 11, 12 (2, 4)
6: 2, 10, 11, 13 (5, 9)
7: 10 Farlander Am (5, 1)

9x5x1x1x5x4x1 = 900 rader.
900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.
Totalt: 450,00 kr.
Rättningskod: SZG DTM DWS