V75
Inlämnat: 2020-12-26, 15:42
Solvalla
Lördag 2020-12-26
Start: 16:20
Kostnad: 450,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 10 Exaudio Vici (13, 6)
2: 2, 3, 5, 6, 8 (4, 1)
3: 1 Very Kronos (3, 12)
4: 5 Alhambra Mail (2, 12)
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 (10, 9)
6: 4, 5 (11, 1)
7: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 (7, 4)

1x5x1x1x9x2x10 = 900 rader.
900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.
Totalt: 450,00 kr.
Rättningskod: RTC HTS MZF