V75
Inlämnat: 2021-01-16, 14:45
Jägersro
Lördag 2021-01-16
Start: 16:20
Kostnad: 412,50 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 4 Night Brodde (6, 11)
2: 4 Lucky Truc (12, 2)
3: 2, 5, 8 (7, 4)
4: 2, 4, 9, 10, 14 (8, 11)
5: 1, 5, 6, 8, 10 (3, 9)
6: 4 Emilion (7, 6)
7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 (3, 6)

1x1x3x5x5x1x11 = 825 rader.
825 x 1 x 0,50 kr = 412,50 kr.
Totalt: 412,50 kr.
Rättningskod: JKD XTC BCB

V75
Inlämnat: 2021-01-14, 19:47
Harry Boy
Jägersro
Lördag 2021-01-16
Start: 16:20
Kostnad: 100,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1, 2, 6, 11 (4, 12)
2: 1, 2, 4, 12 (7, 6)
3: 5 Gareth Boko (8, 2)
4: 3 Huis Clos (9, 10)
5: 1, 5, 6, 8 (3, 10)
6: 3, 4, 7 (6, 12)
7: 6 Don Cash (3, 11)

4x4x1x1x4x3x1 = 192 rader.
192 x 1 x 0,50 kr = 96,00 kr. Avgift 4,00 kr.
Totalt: 100,00 kr.
Rättningskod: GBK THW TXM