V75
Inlämnat: 2021-01-23, 09:51
Bollnäs
Lördag 2021-01-23
Start: 16:20
Kostnad: 400,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1 Remarkable Feet (5, 3)
2: 3, 4, 11, 14, 15 (7, 9)
3: 4, 11 (6, 10)
4: 2 Disco Volante (7, 1)
5: 2, 3, 6, 9, 11 (5, 1)
6: 3, 8, 10, 12 (7, 5)
7: 2, 6, 7, 12 (4, 3)

1x5x2x1x5x4x4 = 800 rader.
800 x 1 x 0,50 kr = 400,00 kr.
Totalt: 400,00 kr.
Rättningskod: MBC VQC XNN

V75
Inlämnat: 2021-01-23, 09:54
Harry Boy
Bollnäs
Lördag 2021-01-23
Start: 16:20
Kostnad: 100,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1, 2, 3, 4, 5, 11 (8, 6)
2: 7 Baula (15, 4)
3: 4, 6, 10, 11 (8, 5)
4: 2 Disco Volante (7, 11)kom
5: 2 Kontur (9, 11)
6: 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12 (5, 4)
7: 2 Marschall Match (7, 12)

6x1x4x1x1x8x1 = 192 rader.
192 x 1 x 0,50 kr = 96,00 kr. Avgift 4,00 kr.
Totalt: 100,00 kr.
Rättningskod: FFD NQG TNR