V75
Inlämnat: 2021-01-30, 14:54
Eskilstuna
Lördag 2021-01-30
Start: 16:20
Kostnad: 400,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 3, 5, 7, 8 (6, 1)
2: 6 Bansky (2, 4)
3: 4, 6 (1, 12)
4: 11 Sorbet (2, 1)
5: 1, 2, 6, 9, 12 (4, 8)
6: 2, 3, 8, 14 (11, 6)
7: 1, 3, 4, 5, 10 (2, 6)

4x1x2x1x5x4x5 = 800 rader.
800 x 1 x 0,50 kr = 400,00 kr.
Totalt: 400,00 kr.
Rättningskod: HMH RTR TPG

V75
Inlämnat: 2021-01-26, 20:41
Harry Boy
Eskilstuna
Lördag 2021-01-30
Start: 16:20
Kostnad: 148,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 3, 5, 8 (7, 6)
2: 4, 6, 9 (7, 2)
3: 3, 4, 11, 12 (6, 1)
4: 11 Sorbet (2, 4)
5: 2, 6, 9, 11 (12, 4)
6: 11 Xanthis Delicious (8, 3)
7: 1, 5 (3, 4)

3x3x4x1x4x1x2 = 288 rader.
288 x 1 x 0,50 kr = 144,00 kr. Avgift 4,00 kr.
Totalt: 148,00 kr.
Rättningskod: JJB NTR KNF