V75
Inlämnat: 2021-02-06, 14:37
Solvalla
Lördag 2021-02-06
Start: 16:20
Kostnad: 384,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (5, 4)
2: 2 Demon Ima (5, 1)
3: 5 Morotai Degato (2, 1)
4: 1, 2, 9, 14 (3, 4)
5: 4, 6 (2, 9)
6: 1, 5, 6, 7 (11, 10)
7: 2, 3, 4 (1, 10)

8x1x1x4x2x4x3 = 768 rader.
768 x 1 x 0,50 kr = 384,00 kr.
Totalt: 384,00 kr.
Rättningskod: MHN MHF VPJ

V75
Inlämnat: 2021-02-02, 17:05
Harry Boy
Solvalla
Lördag 2021-02-06
Start: 16:20
Kostnad: 100,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 4, 5 (6, 7)
2: 2 Demon Ima (5, 1)
3: 1, 2, 4, 5, 10, 11 (3, 9)
4: 9 Alhambra Mail (2, 3)
5: 6 Algot Zonett (4, 2)
6: 6, 7, 10, 11 (1, 5)
7: 1, 3, 4, 9 (10, 2)

2x1x6x1x1x4x4 = 192 rader.
192 x 1 x 0,50 kr = 96,00 kr. Avgift 4,00 kr.
Totalt: 100,00 kr.
Rättningskod: FCR LHG LSM