V75 Inlämnat: 2021-02-13, 12:22 Åby Lördag 2021-02-13 Start: 16:20 Kostnad: 405,00 kr Vadet gäller startnummer Avd

1: 6 Garca (8, 1)

2: 2 Bold Heuvelland (8, 1)

3: 5 Geronimo Am (6, 12)

4: 1, 2, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14 (6, 5)

5: 1, 8, 10 (6, 7)

6: 2, 3, 5, 6, 10, 14 (11, 7)

7: 2, 3, 4, 11, 13 (1, 7)

1x1x1x9x3x6x5 = 810 rader. 810 x 1 x 0,50 kr = 405,00 kr. Totalt: 405,00 kr. Rättningskod: HHS LHW PHZ

V75 Inlämnat: 2021-02-12, 19:59 Harry Boy Åby Lördag 2021-02-13 Start: 16:20 Kostnad: 100,00 kr Vadet gäller startnummer

Avd 1: 6, 7, 8, 13 (1, 15)

2: 2 Bold Heuvelland (8, 1)

3: 5, 6, 10, 12, 14, 15 (13, 7)

4: 2 Lilo Love (12, 10)

5: 1, 3, 6, 10 (8, 4)

6: 2, 14 (6, 5)

7: 4 Broadway Sun (3, 13)

4x1x6x1x4x2x1 = 192 rader. 192 x 1 x 0,50 kr = 96,00 kr. Avgift 4,00 kr. Totalt: 100,00 kr. Rättningskod: HFP BHP NLJ