V75
Inlämnat: 2021-02-19, 20:18
Mantorp
Lördag 2021-02-20
Start: 16:20
Kostnad: 400,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 2, 3, 5, 6, 8 (9, 10)
2: 2, 4, 6, 7 (3, 8)
3: 3 Disco Volante (1, 10)
4: 3, 5, 7, 10 (9, 1)
5: 1 Jaguar Dream (4, 5)
6: 1, 9, 11, 12, 13 (6, 14)
7: 1, 5 (10, 6)

5x4x1x4x1x5x2 = 800 rader.
800 x 1 x 0,50 kr = 400,00 kr.
Totalt: 400,00 kr.
Rättningskod: HKZ DTL LNP

V75
Inlämnat: 2021-02-19, 20:22
Harry Boy
Mantorp
Lördag 2021-02-20
Start: 16:20
Kostnad: 100,00 krx
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 8 Phoenix Photo (5, 6)
2: 2, 6, 8 (3, 4)
3: 1, 3 (10, 12)
4: 5, 7 (3, 9)
5: 3, 5, 6, 8 (1, 4)
6: 1, 6, 9, 12 (13, 11)6
7: 1 Maestro Crowe (5, 10)

1x3x2x2x4x4x1 = 192 rader.
192 x 1 x 0,50 kr = 96,00 kr. Avgift 4,00 kr.
Totalt: 100,00 kr.
Rättningskod: LCT DTB CNW