V75
Inlämnat: 2021-03-06, 14:59
Åby
Lördag 2021-03-06
Start: 16:20
Kostnad: 400,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 5, 6, 7, 8, 9 (12, 2)
2: 2, 4, 5, 8 (15, 9)
3: 1 Slide So Easy (6, 3)
4: 4, 10 (5, 2)
5: 1, 2, 5, 9 (4, 7)
6: 1, 2, 4, 14, 15 (8, 7)
7: 4 Dark Roadster (9, 2)

5x4x1x2x4x5x1 = 800 rader.
800 x 1 x 0,50 kr = 400,00 kr.
Totalt: 400,00 kr.
Rättningskod: BMN RHF NPG

V75
Inlämnat: 2021-03-04, 16:35
Harry Boy Chans
Åby
Lördag 2021-03-06
Start: 16:20
Kostnad: 100,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 3 Aron Palema (7, 6)
2: 8 Archidamia (5, 2)
3: 1, 6 (3, 4)
4: 2, 6, 10 (4, 5)
5: 2, 5 (1, 4)
6: 1, 4, 14, 15 (2, 7)
7: 2, 3, 4, 8 (9, 6)

1x1x2x3x2x4x4 = 192 rader.
192 x 1 x 0,50 kr = 96,00 kr. Avgift 4,00 kr.
Totalt: 100,00 kr.
Rättningskod: MFX VHM WMK