V75
Inlämnat: 2021-03-12, 08:25
Harry Boy
Axevalla
Lördag 2021-03-13
Start: 16:20
Kostnad: 100,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1, 2, 3, 4, 5, 7 (6, 9)
2: 6 Global Benefit (7, 4)
3: 12 Maestro Crowe (9, 8)
4: 9, 13 (1, 7)
5: 2, 5, 9, 11 (12, 10)
6: 9, 11 (12, 3)
7: 4, 9 (12, 10)

6x1x1x2x4x2x2 = 192 rader.
192 x 1 x 0,50 kr = 96,00 kr. Avgift 4,00 kr.
Totalt: 100,00 kr.
Rättningskod: HGV QDX NLF

V75
Inlämnat: 2021-03-13, 14:31
Axevalla
Lördag 2021-03-13
Start: 16:20
Kostnad: 400,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1, 2, 4, 5, 6 (3, 7)
2: 4 Erin Zet (6, 7)
3: 12 Maestro Crowe (9, 8)
4: 13 Alhambra Mail (7, 5)
5: 2, 12 (11, 9)
6: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12 (5, 8)
7: 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12 (5, 8)

5x1x1x1x2x10x8 = 800 rader.
800 x 1 x 0,50 kr = 400,00 kr.
Totalt: 400,00 kr.
Rättningskod: BDX RHZ XCT